Disclaimer

Boer Makelaardij Midden-Holland B.V. heeft een site in het leven geroepen onder de naam ontdekjedroomhuis.nl.

ontdekjedroomhuis.nl biedt verkopers en kopers van huizen enkel een platform om elkaar te informeren over mogelijke interesse en elkaar of anderen aanbiedingen te doen, niets meer dan dat. Deelname aan ontdekjedroomhuis.nl is vrijblijvend voor deelnemers. Er kunnen geen rechten of plichten tot koop of verkoop of anderszins uit voortvloeien. Deelnemers spreken enkel hun intentie en/of interesse uit.

Boer Makelaardij Midden-Holland B.V. kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud, advertenties, mededelingen van deelnemer en/of gebruikers, hetgeen gebruikers wel of niet doen en voor de aanbiedingen die op de site gedaan worden.

Boer Makelaardij Midden-Holland B.V. is niet betrokken bij de eigenlijke transacties tussen kopers en verkopers. Boer Makelaardij Midden-Holland B.V. heeft geen controle over en stelt zich niet garant voor de kwaliteit en rechtmatigheid van de aangeboden aanbiedingen, juridische en fiscale gevolgen, noch voor de echtheid of nauwkeurigheid van aanbiedingen, de vraag of de verkoper in de mogelijkheid is om objecten te verkopen, of de mogelijkheid van kopers om voor objecten te betalen.

Ook kan Boer Makelaardij Midden-Holland B.V. niet garanderen dat een koper of verkoper een transactie daadwerkelijk voltooit. Boer Makelaardij Midden-Holland B.V. brengt het wettelijke eigendomsrecht van objecten niet over van de verkoper naar de koper. Koop-, verkoop- en aanbiedingsovereenkomsten worden rechtstreeks tussen koper en verkoper of de makelaars van koper en verkoper afgesloten.

Verder kan Boer Makelaardij Midden-Holland B.V. geen continue of veilige toegang tot de service ontdekjedroomhuis.nl garanderen.

De werking van de sites en services kan verstoord worden door verschillende factoren waarop Boer Makelaardij Midden-Holland B.V. geen greep heeft.

Bijgevolg sluit Boer Makelaardij Midden-Holland B.V. - voor zover als wettelijk mogelijk - alle expliciete of impliciete garanties uit.

Boer Makelaardij Midden-Holland B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade waaronder maar niet beperkt tot, het verlies van geld, klanten, goede naam of voor elke andere specifieke, directe of indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit of op welke manier ook verband houdt met het gebruik van de site en services. In sommige rechtsgebieden mag de aansprakelijkheid slechts in beperkte mate worden uitgesloten of afgewezen. In voorkomend geval, sluit Boer Makelaardij Midden-Holland B.V. aansprakelijkheid uit voor zover en in de mate waarin dat wettelijk is toegestaan.

Mocht het zo zijn dat op grond van een gerechtelijke uitspraak Boer Makelaardij Midden-Holland B.V. toch aansprakelijk blijkt te zijn dan zal de aansprakelijkheid van Boer Makelaardij Midden-Holland B.V. beperkt tot het totale bedrag dat aan Boer Makelaardij Midden-Holland B.V. voldaan is om gebruik te maken van de site ontdekjedroomhuis.nl met een maximum van € 250,-.

LV 26-01-2012

Ontdek je droomhuis

privacy

Boer Makelaardij respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van deze website. De door jou op de site ingevoerde gegevens voor aanvragen worden behandeld volgens de Wet op de privacy. Deze gegevens zullen nooit aan andere organisaties dan Boer Makelaardij ter beschikking worden gesteld. Boer Makelaardij kan voor de technische afhandeling gebruik maken van diensten van derden en deze derden opdragen namens Boer Makelaardij persoonsgegevens te verwerken, een en ander conform deze Privacy Statement.

Deze site maakt, naast de door de standaard Google Analytics toepassing gebruikte cookies, geen gebruik van eigen cookies. Indien je vragen of opmerkingen hebt aangaande ons privacybeleid en de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, mail ons dan op info@ontdekjedroomhuis.nl

website

Ontwerp en programmering: Superselect